Is de huurder of de eigenaar verantwoordelijk voor de keuring en controle van de particuliere stookolietank?

In principe dragen huurder en eigenaar elk een deel van de verantwoordelijkheden. Het huurcontract kan eventueel andere bepalingen bevatten.

Keuring

De eigenaar moet zorgen dat een nieuwe ondergrondse en/of bovengrondse stookolietank na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gekeurd wordt. Een erkende stookolietechnicus zal dan nagaan of de installatie voldoet aan de VLAREM-verplichtingen. Vervolgens zal de eigenaar een certificaat ontvangen. De huurder moet een kopie van het certificaat van de installatie ontvangen.

Controle

De exploitant (= huurder) moet de ondergrondse stookolietank ten minste om de 5 jaar laten controleren door een erkende technicus. Het attest van de laatst uitgevoerde controle moet bij de opslagtank bewaard blijven.

De verwarmingswegwijzer

Beantwoord de vragen en ontdek zelf wat je moet doen om in orde te zijn met je stookinstallatie, stookolietank...

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)