Is controle van de particuliere stookolietank verplicht?

Controle van de particuliere stookolietank (of mazouttank) is wettelijk verplicht. Zo wil de overheid de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Elke gecontroleerde installatie moet beschikken over:

  • geldig conformiteitsattest
  • groene dop of merkplaat (als de tank in orde wordt bevonden)

De verwarmingswegwijzer

Beantwoord de vragen en ontdek zelf wat je moet doen om in orde te zijn met je stookinstallatie, stookolietank...

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)