Inwerkingtreding Decreet Zorgwonen vervroegd

  • 9 augustus 2021

Het decreet van 18 juni 2021 verruimt de mogelijkheden om een zorgwoning te melden. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. 
 
Wegens de maatschappelijke urgentie van dit decreet heeft de Vlaamse Regering de datum van inwerkingtreding ervan nu vastgelegd op 16 augustus 2021.
 
Vanaf dan is, naast die van een inpandige zorgwoning, onder bepaalde voorwaarden ook de creatie mogelijk van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning.
 
Wanneer de zorgwoning aan een aantal voorwaarden voldoet, volstaat een melding.

Lees meer info over deze wijzigingen.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)