Interreg-project SARCC: Sustainable and Resilient Coastal Cities

storm

Het Interreg 2-zeëen-project SARCC staat voor ‘Sustainable and Resilient Coastal Cities’. In het Nederlands kan dit vertaald worden als ‘Duurzame en Veerkrachtige Kuststeden’. Het project zoekt naar oplossingen om op een duurzame wijze de kuststeden te beschermen tegen gevolgen van de stijgende zeespiegel.

De focus van het project ligt op het gebruik van natuurgerichte oplossingen (NBS, Nature Based Solutions) binnen de kustwering, zowel in het beleid als de concrete aanleg van kustweringsprojecten. Een belangrijke poot vormt hierbij het opbouw van kennis over NBS, én kennisverspreiding naar besturen en bevolking.
Er worden verschillende NBS-pilootprojecten opgestart tijdens het project, in de volgende kuststeden en kustgemeenten: Penzance en Southend-on-Sea (UK); Gravelines (Frankrijk); Vlissingen (Nederland); Blankenberge, Oostende en Middelkerke (Vlaanderen).

 

 

SARCC Overzichtskaart projecten

 

Activiteiten binnen werkpakket 2

Voor professionelen:

Op 10 maart 2022 werd de studiedag ‘Laat het stuiven… Trends en uitdagingen voor de duinen aan  een veranderende kust’ georganiseerd.

Diverse sprekers maakten tijdens een studiedag een balans op: wat is de waarde van de Vlaamse kustduinen, wat zijn de evoluties en hoe kan de sectorale samenwerking worden bevorderd met het oog op de toekomstige uitdagingen?

De studiedag was bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft met de duinen, zowel ambtenaren, beleidsmakers, ngo’s als private spelers. Hartelijk dank aan alle sprekers, deelnemers, dagvoorzitter Jan Seys (VLIZ) en de stad Oostende.

De presentaties van de verschillende sprekers zijn hier raadpleegbaar(*):

pdf bestandDuinendag_CPIEFM_Bart Bollengier_Een educatieve benadering van de duinen, hoe gaat men te werk in Frankrijk (2.18 MB)

pdf bestandDuinendag_Dept Omgeving_Stijn Vanacker_Ruimterapport van de kust.pdf (5.66 MB)

pdf bestandDuinendag_Dept Omgeving_Stijn Vanderheiden T.OP Kustzone: aan de slag in de duinen vanuit een samenwerkingsperspectief (1.63 MB)

pdf bestandDuinendag_Erfgoed_M Demeyer W Gheyle S De Decker Oorlogsrelicten in de duinen: puin of erfgoed?.pdf (8.67 MB)

pdf bestandDuinendag_IMDC_Annelies Boerema Draagvlakvorming voor natuurgebaseerde ingrepen in de kustverdediging via ecosysteemdiensten (1.77 MB)

pdf bestandDuinendag_INBO_Sam Provoost Uitdagingen voor de biodiversiteit in de duinen.pdf (5.68 MB)

pdf bestandDuinendag_MDK_Peter Van Besien Duinen, onze natuurlijke kustbescherming (3.6 MB)

pdf bestandDuinendag_UGent_Thomas Hermans Onze duinen: hoe deze belangrijke bron van drinkwater ons beschermt tegen verzilting (2.12 MB)

pdf bestandDuinendag_VLIZ_Alexander Hooyberg Wat duinen kunnen betekenen voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens (4.2 MB)

pdf bestandDuinendag_Westtoer_Tim Provoost_Duinen om te struinen? Een kijk op recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen (14.54 MB)

(*) geen reproductie van de pdf of delen van de pdf zonder toestemming van de betrokken sprekers.

In 2020 en 2021 vonden al heel wat workshops en seminaries digitaal plaats. De videoverslagen van deze momenten vind je hier terug. Deze waren voornamelijk bedoeld voor professionelen en kustbesturen.

In 2021 voerde het studiebureau IMDC een opdracht uit om de ruimtelijke impact van natuurgebaseerde zeewering na te gaan. Via een ecosysteemdienstenbenadering werden twee casestudies besproken. Deze werden voorgelegd aan de kustgemeentes en onderzocht de mogelijke impact op alle kustgebruikers (toeristen, recreanten, natuur, horeca,...).

Deze studie is hier te vinden:

pdf bestandStudie IMDC SARCC Ecosysteemdiensten zandige kust v4.0.pdf (5.91 MB).

Voor het grote publiek:

In 2022 zijn er in verschillende  kustplaatsen publiekslezingen gepland. Daarop laten enkele experts hun licht schijnen over talrijke onderwerpen rond kust en klimaat. Deze momenten zijn toegankelijk voor het grote publiek. Meer concrete info is op deze link te vinden.

Timing & budget

 • Looptijd: van februari 2019 tem 31/09/2022
 • Budget: € 10.333.528 euro, waarvan 60% co-financiering door de Europese Unie

Rol van het departement binnen SARCC

Het Departement Omgeving neemt deel aan dit project via het team van T.OP Kust. We zijn verantwoordelijk voor het Werkpakket 2 van dit project, namelijk het ‘Urban Decision-Makers Capacity Programme’.
Via een traject van kennisopbouw en kennisverspreiding, onder andere via het organiseren van workshops en het uitgeven van enkele publicaties, wordt gewerkt aan een beter kennis en gebruik van NBS bij kustwering.
Het Departement Omgeving neemt deze taak op in nauwe samenwerking met de trekkers van de andere werkpakketten, namelijk de gemeente Vlissingen en de hogeschool Vives.

Partners

Leadpartner

Southend-on-Sea Borough Council

Projectpartners

Vlaanderen:

 • Vlaamse overheid, Agentschap voor Martitieme Dienstverlening en Kust
 • Vlaamse overheid, Departement Omgeving
 • Hogeschool Vives
 • Stad Blankenberge
 • Stad Oostende
 • Gemeente Middelkerke

UK

 • Maritime Archaeology Trust
 • Environment Agency
 • Exo Environmental Ltd

Nederland:

 • Hogeschool Zeeland
 • TU Delft
 • Gemeente Vlissingen

Frankrijk

 • Gemeente Gravelines

Meer informatie

Contacteer ons

Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)
interreg 2 zeeen