Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (iGECORO) - VCRO artikel 1.3.3

De VCRO voorziet in de oprichting van een commissie voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau (gecoro). De Vlaamse Regering kon tot 1  januari 2019 kleine gemeenten (minder dan 10.000 inwoners) vrijstellen van de verplichting om een gecoro op te richten. In dat geval  nam de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de taken van de gecoro waar. 

 

Dergelijke vrijstelling leidde tot een dubbelzinnige situatie. Enerzijds neemt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar standpunten in die de Vlaamse beleidsdoelstellingen bewaken. Anderzijds moest deze ambtenaar, als waarnemende gecoro, ingaan en oordelen over zuiver lokale aangelegenheden. Dit was niet altijd even consistent.  De verleende vrijstellingen van de verplichting om een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op te richten, vervielen op 1 januari 2019.

Sedert 1 januari 2019 is het mogelijk om een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (igecoro) op te richten.

 

De organisatie van een gecoro in intergemeentelijk samenwerkingsverband biedt ook voor kleine gemeenten de mogelijkheid om over een ruimer grondgebied de nodige deskundigheid te vinden om tot een evenwichtige samenstelling te komen. 

 

De betrokken gemeenteraden beslissen elk afzonderlijk welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigers dienen voor te dragen. Al die verschillende geledingen zullen in de igecoro vertegenwoordigd worden. Meer informatie over het aantal leden vindt u door het volgend document te downloaden:

pdf bestandiGecoro_berekening aantal leden (202 kB)

 

Het besluit dat de samenstelling en werking van de (inter)gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening regelt, vindt u hier.

 

Let op! De oprichting van een igecoro sluit een gewone gecoro uit aangezien de igecoro de taken van de gewone gecoro overneemt.  

 

Een lijst met veelgestelde vragen over o.a. man-vrouw evenwicht, samenstelling vindt u door het volgend document te downloaden: pdf bestandVeelgestelde vragen gemeentelijke/intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (198 kB)

 

Meer informatie kan u terugvinden op de webpagina van de Pilootgroep "Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening".

 

 

 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.