Intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De codextrein voerde de mogelijkheid in om met verschillende gemeenten samen een GECORO op te richten. Dit is een kans om tegelijkertijd de bestuurskracht van een kleine gemeente (die er moeilijk in slaagt een GECORO samen te stellen) te ondersteunen en intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ruimtelijk beleid te stimuleren. De strategische visie BRV wil tot een bovenlokale aanpak van ruimtelijke opgaven aanzetten. Een intergemeentelijke GECORO kan een stap in deze richting betekenen door een gemeenschappelijke visie op de GECORO-advisering te ontwikkelen, met bijzondere aandacht voor een verbreding naar omgevingsdenken, en een motor te zijn voor een bovenlokale aanpak van ruimtelijk beleid.

Doel is om bij de start van een nieuwe lokale legislatuur pilootgemeenten hierbij te ondersteunen en kennis en ervaring hierrond op te bouwen.

Overzicht geselecteerde projecten

Brakel Horelbeke.png

iGECORO Brakel Horebeke

Brakel en Horebeke wensen samen een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op te richten om schaalvoordelen zoals een grotere deskundigheid van de leden te bekomen. 

IGS Omgeving Getestreek.png

iGECORO Zoutleeuw

Met de oprichting van een iGECORO willen Geetbets, Linter en Zoutleeuw kennis en inzichten delen en verhogen en via het samenwerkingsverband kansen vinden tot samenwerking rond andere thema’s op vlak van het beleidsdomein Omgeving.