Interbestuurlijke samenwerking in Zuid-West-Vlaanderen

Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen is er een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering,  de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal (vertegenwoordiger van de 13 steden en gemeenten in de regio).

De regiowerking in Zuid-West-Vlaanderen werd in de voorbije jaren ondersteund door Interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomstdegoedkeuring van verscheidene strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals de strategische projecten Groene Sporen, CONTREI (Rekover) en ZeroRegio.

De resultaten hebben geleid tot een sterke en gedragen regionale visie, met name de ‘Ruimtelijke visie voor regio van Leie en Schelde’. Vanuit deze processen is bij de Vlaamse en lokale partners de behoefte ontstaan om op een meer structurele manier samen te werken in de regio. De ‘Ruimtelijke visie voor regio van Leie en Schelde’ vormt hierbij een verbindend en verbeeldend kader voor de verdere samenwerking.

De Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal (namens de betrokken gemeenten) engageren zich om de regionale uitdagingen in Zuid-West-Vlaanderen realisatiegericht, gezamenlijk en geïntegreerd aan te pakken en ook het ruimtebeslag in de regio periodiek te evalueren en te monitoren. Hierbij wordt prioritair ingezet op volgende regionale acties: 

  • Geïntegreerde aanpak van de vervoerregio Kortrijk.
  • Activerings- en herstructureringsstrategie voor (watergebonden) bedrijvigheid. 
  • Activeren van 'productieve landschappen', waarbij gezocht wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw met inbegrip van meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte. 
  • Geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze.
  • Regionale strategie voor kleinhandel in functie van het versterken van kernen en het stedelijk netwerk.
  • Planproces K-R8 ‘Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’, waarvoor de Vlaamse Regering eveneens op 19 juli 2019 heeft beslist een planningsproces op te starten.
  • Geïntegreerde aanpak van het complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’.
  • Onderzoek naar de potenties en draagkracht van de omgeving van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
  • In de samenwerkingsovereenkomst hebben de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal afspraken vastgelegd over het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen. Op dit overleg zorgen de verschillende instanties en besturen gezamenlijk voor afstemming en coördinatie van regionale processen, lokale processen met een regionaal belang en grensoverschrijdende processen, waaronder de hoger vermelde regionale acties. Op die manier wordt de besluitvorming door de bevoegde overheidsorganen voorbereid. 

In functie van een optimale regionale afstemming wordt ook de recent opgerichte vervoerregioraad Kortrijk geïntegreerd in de werking van het interbestuurlijk overleg Zuid-West-Vlaanderen. Het interbestuurlijk overleg zorgt hierbij voor de nodige afstemming met andere regionale processen en bewaakt de integrale aanpak van de vervoerregiowerking.