Inspraak over startnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Camping Douve in Heuvelland

 • 2 mei 2022

Van 3 mei tot en met 1 juli 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Camping Douve in Heuvelland. De doelstelling van dit plan is het behoud en de herstructurering van de camping, die afhankelijk wordt gemaakt van het voorafgaande natuurherstel van de Douvevallei. Tijdens de inspraakperiode kan iedereen opmerkingen of reacties indienen op de website van het Departement Omgeving of bij de gemeente Heuvelland. Op woensdagavond 25 mei is er een digitaal infomoment.

Camping Douve, gelegen op de Zwarteberg in Westouter, is een bestaande camping die sinds 1964 gevestigd is op de valleirand van de Douvebeek. Aan Camping Douve werd op 26 juli 2019 een planologisch attest afgeleverd. Daarmee werd het behoud van de camping mogelijk gemaakt na een herstructurering waardoor de natuurwaarden van de Douvevallei beter beschermd worden. De camping is behoorlijk vergund en ligt deels zonevreemd in natuurgebied. 

In samenspraak met de gemeente Heuvelland werd nu een startnota voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt. De Vlaamse Regering keurde op 1 april 2022 de startnota goed voor het GRUP ‘Camping Douve’ in de gemeente Heuvelland. Over de goedgekeurde startnota wordt het publiek geraadpleegd in de periode van 3 mei tot en met 1 juli 2022.

De plandoelstelling is het behoud en de herstructurering van de camping, die afhankelijk wordt gemaakt van het voorafgaande natuurherstel van de Douvevallei. Het eventuele behoud van de bestaande kleinhandelsfunctie die nu deel uitmaakt van camping Douve, wordt verder afgewogen binnen een globaal inrichtingsvoorstel. Het behoud van de camping houdt een bestemmingswijziging in van natuurgebied naar recreatiegebied voor een deel van de camping. Een aanpassing van het VEN maakt dus ook deel uit van het planvoornemen.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Van 3 mei tot en met 1 juli 2022 kan iedereen schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

 • Digitaal reageren via grups.omgeving.vlaanderen.be/r/campingdouve
 • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van Heuvelland
 • Brief sturen naar:
  Departement Omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20 bus 7
  1000 Brussel.

Meer info

De startnota inkijken, kan op grups.omgeving.vlaanderen.be/r/campingdouve

Er is een digitaal informatiemoment op woensdag 25 mei 2022 van 19.00 u. tot 20.30 u. Na een toelichting kunnen vragen gesteld worden. Inschrijven kan via het telefoonnummer 02/553.38.00 of via het online formulier.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving via  omgevingsplanning@vlaanderen.be of  02/553.38.00.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be