Inspiratiesessies: Ondergronds Ruimtegebruik in Vlaanderen. Praktijk en planning van ondergronds ruimtegebruik

Over de inspiratiesessies:

Stel je voor dat...

 • ons leven zich niet beperkt tot wat er zich boven de grond afspeelt.
 • we ook onder grond kunnen winkelen, fitnessen, naar de film gaan, met vrienden afspreken.
 • we geen publieke ruimte en groen meer hoeven op te geven om aan onze ruimtebehoeften te voldoen.

Hoe kunnen we het ruimtelijk rendement opdrijven én de leefomgevingskwaliteit verhogen? Dat is Figuur ondergronds ruimtegebruikdé uitdaging waar we voor staan. Steden grijpen nu vaak naar klassieke verdichtingsstrategieën zoals hoogbouw. Maar dat is vaak niet ideaal. We moeten dus op zoek gaan naar andere, vernieuwende oplossingen. Ondergronds ruimtegebruik kan een interessante piste zijn. 

Het Departement Omgeving verkende de meerwaarde voor ondergronds ruimtegebruik in Vlaanderen, spotte opportuniteiten, detecteerde randvoorwaarden en bekeek wat er nodig is om de kansen die de ondergrondse dimensie biedt te kunnen grijpen. We willen deze inzichten graag met u delen. Samen bekijken we hoe Vlaanderen de ondergrond kan valoriseren als volwaardige dimensie in zowel planning als praktijk.

Programma

12 november staat in het teken van ondergrondse projecten en enkele good practices uit Vlaanderen.

 

10.00 u. - 10.15 u.: Onder je voeten ligt een wereld aan kansen

 • Shana Debrock (beleidsmedewerker  beleidsverkenning en systeeminnovatie, Departement Omgeving)

10.15 u. -10.30 u.: Creëren van aangename ondergrondse ruimten – een gedragswetenschappelijk perspectief

 • Sander Van der Ham (stadspsycholoog, STIPO)

10.30 u. - 10.45 u.: Zoom in op het Wintercircus

 • Bernard Ottevaere (senior – projectverantwoordelijke, SO Gent)

Q & A (10 min)


10.55 u. - 11.10 u.: Onderzoek "Herbestemming ondergrondse parkings"

 • Raf Ilsbroeckx (drs. Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen)

11.10 u.-11.25 u.: Zoom in op Project Rinkkaai & De Krook

 • Filip Van de Velde (coördinator-expert, stad Gent)

Q & A (10 min)

 

Op 18 november gaan we dieper in op ondergrondse planning vanuit Vlaamse expertise en met internationale expert in "urban underground space" Dhr. Han Admiraal, co-voorzitter van International Tunneling Association Committee on Underground Space.

 

10.00 u. :  Welkom

 • Shana Debrock (beleidsmedewerker  beleidsverkenning en systeeminnovatie, Departement Omgeving)

10 u. - 10.15 u.: Het belang van geologie

 • Jan Van Roo (senior adviseur ondergrond en diepe ondergrond, Departement Omgeving)

10.15 u. - 10.30 u. : Planning van de ondergrond vanuit een geotechnische invalshoek

 • Koenraad Haelterman (afdelingshoofd Geotechniek, Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

10.30 u. - 10.40 u.: Q & A


10.40 u. - 10.55 u.: Stedelijke ondergrondse ruimtelijke planning

 • Simon Verledens (ruimtelijke planner, Stad Gent)

10.55 u. - 11.20 u.: Plannen van de ondergrondse dimensie - een expert aan het woord

 • Han Admiraal (expert Urban Underground Space International Tunneling Association Committee on Underground Space & ENPRODES)

11.20 u. - 11.30 u.: Q & A

 

Praktisch

 • Inschrijven voor 11 november 2020
 • Online inspiratiesessies via Teams. Na inschrijving ontvangt u een link waarmee u de sessie kan volgen.
 • Vragen of meer informatie nodig? Mail naar Shana.debrock@vlaanderen.be