Inspiratiedag Educatie voor Duurzaam Ruimtegebruik - Brussel

Datum:
Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Duurzamer omgaan met ons ruimtegebruik is belangrijk en educatie kan een rol spelen in de mindshift die hiervoor nodig is.
Deze inspiratiedag is er in de eerste plaats voor educatoren en leerkrachten.  We zoeken samen uit hoe je ‘educatie voor duurzaam ruimtegebruik’ concreet kan aanpakken en doen dit via boeiende sprekers, een bonte mix van korte en langere binnen- en buitensessies. We maken ook tijd voor uitwisseling en ontmoeting.