Inspiratiedag Educatie voor Duurzaam Ruimtegebruik

Op de eerste inspiratiedag van Duurzaam Educatiepunt staat 'educatie voor duurzaam ruimtegebruik’ centraal.  Duurzamer omgaan met ons ruimtegebruik is belangrijk en educatie kan een rol spelen in de mindshift die hiervoor nodig is.

Deze inspiratiedag is er in de eerste plaats voor educatoren en leerkrachten.  We zoeken samen uit hoe je ‘educatie voor duurzaam ruimtegebruik’ concreet kan aanpakken en doen dit via boeiende sprekers, een bonte mix van korte en langere binnen- en buitensessies. We maken ook tijd voor uitwisseling en ontmoeting.

OPGELET! Nieuwe datum. De inspiratiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in Brussel.

Waarom ‘educatie voor duurzaam ruimtegebruik’

Educatie voor duurzaam ruimtegebruik kan meer inzicht bieden in de systemen die ons ruimtegebruik beïnvloeden en in de impact van ons eigen gedrag op de schaarse ruimte. Daarenboven zet educatie voor duurzaam ruimtegebruik ook in op competenties die nodig zijn om tot dialoog te komen, verschillende standpunten te onderzoeken, na te denken over voor- en nadelen van bepaalde keuzes en daarna te kunnen handelen.  
Duurzaam Educatiepunt organiseerde over ‘Educatie voor duurzaam ruimtegebruik’ eerder al een tweedaagse online Beneluxconferentie en drie webinars.  

Doel van de inspiratiedag

  • Een hulp zijn voor educatoren bij het bedenken, ontwikkelen, verbeteren… van een educatief aanbod.
  • Onderzoeken hoe we kunnen werken aan ruimtelijk bewustzijn conform de eindtermen in het (secundair) onderwijs
  • Onderzoeken hoe bij processen van ruimtelijke inrichting educatie aan bod kan komen en kinderen/jongeren/burgers echt kunnen participeren.
  • Uitwisseling en netwerkvorming stimuleren over ‘educatie voor duurzaam ruimtegebruik’

Programma

Begin juni zijn het volledige programma én inschrijvingsformulier beschikbaar op deze website.
We lichten hier al een tipje van de sluier op:

Bram Dewolfs is educator, leerkracht, activist, mede-oprichter van Urban Foxes & de Academy for Urban Action (AUA) én keynote spreker op deze inspiratiedag. Zijn expertise ligt op het gebied van participatieve stedenbouw, het ontwikkelen van non-formele educatie tools, placemaking, civic design en urbane pedagogie. Hij neemt ons mee in zijn verhaal over experimenteel stedelijk Jeugdwerk, de kracht van non-formele educatie, action research en jeugdempowerment.  

Doorheen de rest van de dag kan je je keuze maken uit parallelle sessies van organisaties zoals:
•    De educatieve centra van Duurzaam Educatiepunt gaan aan de slag met ruimtebeelden, tools rond ontsnippering en zoeken naar de meerwaarde van de cross-over tussen educatie en participatie.
•    O.a. Wauw en Kind en Samenleving nemen je mee in een aantal van hun methodieken en gunnen je een blik achter de schermen hoe zij tot geslaagde participatie komen.
•    Organisaties als BAMM en De Veerman bouwen (letterlijk) samen met de deelnemers aan een eigen stad of een plaats om te kunnen wonen.
•    Docenten uit de lerarenopleiding en een leerkracht uit het secundair onderwijs vertrekken voor hun praktijkgerichte sessies vanuit de nieuwe eindtermen ‘ruimtelijk bewustzijn’ in het secundair onderwijs.
•    MOS en het PIME tonen hoe zij aan de slag gaan met klassen en scholen rond het thema ruimtegebruik en/of vergroening.
•    En er volgt nog meer

Praktisch

Voor wie

•    Educatoren/facilitatoren die inhoudelijk en/of methodisch zelf aan de slag willen gaan met educatie voor duurzaam ruimtegebruik
•    Organisaties die naar of met scholen werken (basisonderwijs en secundair onderwijs)
•    Lerarenopleiders
•    Leerkrachten
•    Jongerenorganisaties

Wanneer

woensdag 5 oktober 2022 van 9u15 tot 16u30

Waar

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Prijs

Gratis

Inschrijven

Je kan inschrijven vanaf 1 juni 2022.