Inspiratieboek, Referentiekader

Ontwerpen voor het onbekende

Ecocampus heeft de voorlopige resultaten van het proces 'Duurzaam Hoger Onderwijs - De Kennis Voorbij' gebundeld in een mooie tweedelige publicatie. Het eerste deel, het 'Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs', omvat het handelingskader, aangevuld met interviews van mensen uit het werkveld en geïllustreerd met 'niet klassiek' beeldmateriaal. Het tweede deel, 'Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs', omvat het Engelstalig referentiekader en een Nederlandstalige samenvatting.

 

Ecocampus en de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs hopen met deze publicatie hogeronderwijsinstellingen te inspireren. Hoe kunnen hogeronderwijsinstellingen als actieve spelers een andere wereld vormgeven? De publicatie kan ook de aanleiding zijn voor een brede, intense samenwerking binnen en buiten het hogeronderwijsveld om zo duurzame ontwikkeling tastbaar en werkbaar te maken.

Een aantal interviews waren uitgebreider dan de ruimte voorzien in de publicatie. Je vindt de volledige interviews hieronder terug.