Inspectiethema's: ruimtelijke ordening

 • het optrekken of plaatsen van een constructie en het afbreken, herbouwen uitbreiden van constructies zonder vergunning
 •  vellen van bomen
 • illegale reliëfwijzigingen
 • een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor :
  • a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,
  • b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens,
  • c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies 
 • de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt;
 • het vermeerderen van het aantal woongelegenheden
 • recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad;
 • een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen.