Inspectiethema: onroerend erfgoed

Inspectiethema's: onroerend erfgoed

  • Het verwaarlozen en/of beschadigen van en wederrechtelijke werken aan/in beschermd erfgoed monumenten, landschappen, beschermde archeologische sites, varend erfgoed)

  • Het ontsieren van beschermde stads- en dorpsgezichten

  • Het niet-naleven van voorwaarden m.b.t. archeologie (o.a. code goede praktijk)