Inspectiedienst [SWA3]

De controle op de toepassing en de naleving van het Samenwerkingsakkoord wordt voor Seveso-inrichtingen gelegen in het Vlaamse gewest, uitgevoerd door een inspectieteam, dat samengesteld is uit ambtenaren van volgende aangeduide inspectie-overheden:

  • de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid; binnen deze afdeling werden de Seveso-inspectiewerkzaamheden gegroepeerd in de dienst Toezicht Zwarerisicobedrijven (TZR);
  • de afdeling van het Toezicht op de Chemische Risico's (ACR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) [of, in sommige gevallen, de bevoegde dienst van de FOD Economische Zaken, m.n. voor Seveso-inrichtingen die vallen onder het toepassingsgebied van het algemeen reglement op de springstoffen, de wetgeving inzake ondergrondse opslag van gas, of de wetgeving betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen]

De inspecteurs van elk van deze diensten vormen één inspectieteam, met respect voor elkaars bevoegdheden.

De coördinatie van het inspectieteam ligt in handen van de ACR.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)