Inspectie en toezicht op koelinstallaties en bevoorradingsstations voor motorvoertuigen

Lekkende broeikasgassen uit koelinstallaties hebben een grote negatieve impact op het klimaat.  De afdeling Handhaving (voorheen Milieu-inspectie) van het departement Omgeving organiseert al jaren controles bij exploitanten van koelinstallaties en stelt vast dat meer dan de helft van de exploitanten niet voldoet aan de geldende milieuwetgeving. Een meerderheid zijn klasse 2 en klasse 3 -installaties.

Bevoorradingsstations voor motorvoertuigen (tankstations) zijn talrijk aanwezig in Vlaanderen en werden bij de invoering van de omgevingsvergunning grotendeels gedeklasseerd van klasse 1 naar klasse 2. Bij de controles van deze inrichtingen moet rekening gehouden worden met een aantal specifieke aandachtspunten m.b.t. veiligheid en milieu.