Checklists en werkvoorschriften

Controle Viewer

De controle viewer is een toepassing voor toezichthouders, verbalisanten en stedenbouwkundig inspecteurs (van gemeenten en steden, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en de gewestelijke overheid). Doordat controles opgeladen worden, geeft deze toepassing een overzicht van de controles op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening die door verschillende bestuursniveaus binnen een bepaald gebied uitgevoerd zijn. 

Meer over de Controle Viewer