Schrijf in voor de toelichting over de studie rond financiering klimaatprojecten en over compact wonen

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Op 15 september 2020 licht het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) samen met experten van studiebureaus 2 studies toe: 'Gemengde financiering voor klimaatprojecten' en 'Belevingsonderzoek compact wonen'. 

Studie 'Gemengde financering voor klimaatprojecten'

Gemengde financiering is het strategisch inzetten van publiek kapitaal om privaat kapitaal aan te trekken door aan private financiers een marktconform rendement aan te bieden. Dergelijke overheidsinterventies zijn vooral nuttig en verantwoord wanneer de bestaande investeringscontext en -oplossingen onvoldoende (b)lijken om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Departement Omgeving liet onderzoeken hoe gemengde financieringsinstrumenten kunnen worden ingezet om duurzame doelstellingen te bereiken, met een sterke focus op klimaatinvesteringen. Tijdens het onderzoek werd expliciet gepeild naar het standpunt van de financiële sector: welke obstakels ervaren zij momenteel bij het financieren van klimaatgerelateerde projecten en hoe zou een overheidsinterventie zinvol kunnen gebeuren?

Op basis van literatuuronderzoek, interviews en workshops met vertegenwoordigers van banken, pensioenfondsen, investeringsfirma’s, … en eigenaars van klimaatprojecten werden 5 financieringsoplossingen uitgewerkt voor 5 investeringscasussen. Het eindrapport is bedoeld als inspiratieboek voor overheden die aan de slag willen gaan met gemengde financiering. Niet enkel voor klimaatprojecten maar ook voor andere duurzame investeringen. 

 

Studie 'Belevingsonderzoek compact wonen'

Deze studie verschaft inzichten in de keuze en beleving van compact wonen en hoe ze te benutten bij de uitvoering van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Dit onderzoek kijkt met de lens van de gedragswetenschap naar wonen en ruimte. Het levert ons inzicht in het belang van intrinsieke en sociale motivatie, waarden, thema's en concrete situaties voor de beleving van het wonen.

In een kwalitatief onderzoeksopzet hebben mensen hun belevingsverhalen gedeeld van wonen in gesloten bebouwing en een appartement. Dat resulteerde in een heleboel praktische tips voor de ruimtelijke professional.

 

Praktisch

Wanneer

15 september 2020, van 9.30 u. tot 12.00 u. 

  • 9.30 - 10.45 u.: Toelichting studie 'Gemengde financiering voor klimaatprojecten'
  • 10.45 - 11u.: Pauze
  • 11.00 - 12.00u.: Toelichting studie 'Belevingsonderzoek compact wonen'

Als u graag 1 van de 2 studies volgt, kan dat ook. Duid dit dan zo aan in het inschrijvingsformulier.

Waar

Vergadering via Microsoft Teams

Inschrijven is niet meer mogelijk. Wie zich heeft ingeschreven, krijgt later een vergaderverzoek met link om deel te nemen.