Informatie voor technici elektrische schakelinrichtingen

Wijzigingen technicus hoogspanningsschakelaars

Met het besluit van van 4 september 2009 van de Vlaamse Regering inzake de certificering van technici die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars mocht de terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars enkel uitgevoerd door een gecertificeerd technicus.
Dit besluit werd met de VLAREM-trein 2015/Zomertrein (besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu) geïntegreerd in het VLAREL.

Vanaf 5 september 2016 moet de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars gebeuren door een erkend technicus voor elektrische schakelinrichtingen. Vanaf 1 juli 2017 moet men ook voor de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten en de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit andere elektrische schakelinrichtingen dan hoogspanningsschakelaars erkend zijn als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

Hoe men deze erkenning behaalt lees je hier.

top


Verplichtingen

Als erkende technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet je voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die beschreven zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 40/3 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Deze verplichtingen gelden ook voor de technici die buiten het Vlaamse Gewest een 'Europees' certificaat hebben behaald en in het Vlaamse Gewest werken. Zij moeten zich eerst bij de Vlaamse overheid melden vooraleer in het Vlaamse Gewest te mogen werken

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

top


Jaarlijkse retributie

Een erkend technicus moet jaarlijks een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de de erkenning. Als een technicus de retributie niet betaalt, wordt zijn erkenning automatisch geschorst en uiteindelijk opgeheven.

top

Relevante wetgeving

De relevante verordeningen inzake gefluoreerde broeikasgassen en het gebruik ervan in hoogspanningsschakelaars zijn de volgende:

top

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)