Informatie voor milieudeskundigen houders gassen en gevaarlijke stoffen

Verplichtingen

Algemene en bijzondere gebruikseisen

Wie erkend is als milieudeskundige in de discpline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebruikseisen (=verplichtingen) die gelden voor alle categorieën van erkenningen, en  bijzondere gebruikseisen die enkel gelden voor de erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen.

top

Retributie voor toezicht

Wie erkend is als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen moet jaarlijks een retributie betalen. Het gaat om de retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.

top

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

In onderstaand document worden een aantal instructies met betrekking tot de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten.

pdf bestandInstructienota om de inkuipingscapaciteit te berekenen (107 kB)

top

Code van goede praktijk

Met het oog op het uniformiseren van de manier waarop de goede werking van het overvulbeveiligingssysteem door de erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen moet gebeuren, werd een code van goede praktijk opgesteld. In onderstaande code van goede praktijk wordt beschreven hoe het overvulbeveiligingssysteem correct moet worden geplaatst, gecontroleerd en afgesteld (zip-bestand).

pdf bestandCode van goede praktijk testen overvulbeveiliging en waarschuwingssysteem (137 kB)

Erkende milieudeskundigen en aanvaarde bevoegd deskundigen die metingen uitvoeren conform de eisen vermeld in subafdeling 5.6.2.3 uit titel II van het VLAREM, hanteren de code van goede praktijk Damprecuperatie fase II.

Deze code van goede praktijk (CvGP) geeft de werkwijze die een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen erkend voor ‘domein E. uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (hoofdstuk 5.6 van titel II van VLAREM)’ of een aanvaarde bevoegd deskundige dient te volgen bij de uitvoering van volgende controles van een damprecuperatiesysteem fase II in benzinestations:

  • Testen van de activiteit van de vacuümpomp
  • Meting van de damp-benzineverhouding

top

Periodiek onderzoek vaste gashouders

De termijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders liggen vast in de regelgeving.

Onderstaand document geeft een overzicht van de geldende termijnen.

pdf bestandTermijnen voor het periodiek onderzoek van vaste gashouders (83 kB)

top

Andere technische richtlijnen

Klik hier om andere technische richtlijnen relevant voor de milieudeskundige te raadplegen

top

 

Overzichten prototypekeuringen

De erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen is sinds 5 september 2016 verplicht uiterlijk één maand na het opstellen van het attest van prototypekeuring van een houder, een permanent lekdetectiesysteem of een overvulbeveiliging als vermeld in respectievelijk bijlage 5.17.2, bijlage 5.17.3 en bijlage 5.17.7 van titel II van het VLAREM, een kopie van het attest of verslag dat hij opmaakt naar aanleiding van de prototypekeuring aan het departement te bezorgen.

De overzichtstabellen van deze ontvangen attesten kunnen hier geraadpleegd worden:

De attesten zelf kunnen niet ter beschikking worden gesteld wegens auteursrecht. Men kan zich hiervoor wenden tot de exploitant of de opsteller.

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)