Informatie voor geregistreerde monsternemers bodembescherming

Verplichtingen geregistreerde monsternemers

De geregistreerde monsternemer moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 58/4 van het VLAREL.

Zo mag een geregistreerd monsternemer alleen in opdracht van een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, de monsternames uitvoeren en moet hij steeds werken conform het kwaliteitssysteem van het erkende laboratorium. Hij moet bij de monsternames het compendium BOC  toepassen.

Betaling jaarlijkse retributie

Een erkend laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, moet per geregistreerd monsternemer jaarlijks een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de registratie als monsternemer (artikel 54/1 van het VLAREL). De retributie moet betaald worden vanaf het jaar nadat de registratie als monsternemer verkregen is. 

Klik hier voor meer informatie over de inning van de retributie.