Informatie voor erkende technici brandbeveiligingsapparatuur


Verplichtingen

Een erkend technicus voor brandbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen).

Zo moet een erkend technicus het installatiegebonden logboek  volledig en correct invullen.

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 40/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

top

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden en een toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Aanmelden van technici en bedrijven kan op verschillende manieren :

Klik hier voor meer informatie.

topPeriodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op erkende koeltechnische bedrijven

Er moet een retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als koeltechnisch bedrijf. Deze retributie is vijfjaarlijks verschuldigd.

top

Relevante wetgeving

Europese wetgeving:

Een Europese verordening moet nageleefd worden in Vlaanderen.

Vlaamse wetgeving:

De erkenning van technici voor brandbeveiligingsapparatuur gebeurt volgens het VLAREL:

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)