Informatie voor erkende opleidingscentra werkzaamheden aan klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen

 

Melding opleiding en examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een opleiding van start gaat of het examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande opleiding en examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om de opleiding of het examen bij te wonen. 

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de opleiding en de examenzitting via dit aangifteformulier.

Naar boven

Verplichtingen

Een erkend opleidingscentrum moet zich houden aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 43/10 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

 

Naar boven

GDPR

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: GDPR of General Data Protection Regulation) is het niet meer toegestaan om als opleidingscentrum het examendossier via e-mail aan de afdeling GOP te bezorgen. Het dossier bevat namelijk een Excel met privacygevoelige informatie.

De opleidingsinstelling bezorgt het examendossier via het online Erkenningenloket.

 

 

Naar boven

Minimumeisen materiaal

Het opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, moet kunnen beschikken over de nodige en degelijk onderhouden apparatuur om een praktische module op te nemen in de opleiding en om het praktische deel van het examen te kunnen organiseren. De lijst minimumeisen voor wat betreft het materiaal, nodig voor het organiseren van het praktische deel van de opleiding en van het examen, kan hier worden gedownload.

doc bestandminimumeisen-materiaal-opleiding-en-examen-airco-voertuigen.doc (30 kB)

Naar boven

Documenten opleidingscentrum

Het erkende opleidingscentrum ontvangt de documenten die het bij het organiseren van de opleidingen en de examens moet gebruiken van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving

Naar boven