Informatie voor erkende opleidingscentra toezichthouders

De opleidingen tot toezichthouder milieuhandhaving en toezichthouder geluid mogen enkel gegeven worden door de instellingen die daartoe erkend zijn door de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu.

De opleidingsinstellingen moeten zich onderwerpen aan de controle die wordt uitgevoerd door de personeelsleden van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. De personeelsleden van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten worden ook steeds uitgenodigd om de bekwaamheidsproeven bij te wonen.

Als de personeelsleden van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten vaststellen dat een erkende opleidingsinstelling niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, dan stellen zij deze hiervan in kennis. Als de opleidingsinstelling binnen dertig dagen na de verzending van deze inkennisstelling niet voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, de erkenning opheffen op gemotiveerd advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. De besluiten van de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, houdende de houdende opheffing van de erkenning van de instellingen worden bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De erkenning vervalt van rechtswege op de dag dat de instelling aan de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu, de stopzetting van het gebruik van de erkenning meedeelt.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)