Informatie voor erkende opleidingscentra brandbeveiligingsapparatuur

 

Melding examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om het examen bij te wonen. 

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de examenzitting via dit aangifteformulier.

 

Naar boven

 

Verplichtingen

Een erkend opleidingscentrum brandbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 43/7 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Naar boven

GDPR

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de zgn. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels: GDPR of General Data Protection Regulation) is het niet meer toegestaan om als opleidingscentrum het examendossier via e-mail aan de afdeling GOP te bezorgen. Het dossier bevat namelijk een Excel met privacygevoelige informatie.

De opleidingsinstelling bezorgt het examendossier via het online Erkenningenloket.

Naar boven

Certificaat voor de aankoop van gefluoreerde broeikasgassen

Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire brandbeveiligingsapparatuur of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze apparatuur mogen enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door gecertificeerde bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur.

Examen- en opleidingscentra hoeven geen certificaat aan de leverancier voor te leggen om gefluoreerde broeikasgassen aan te kopen aangezien zij niet gevat zijn door het vierde lid van artikel 11 van de Europese verordening (EU) nr. 517/2014 dat de verkoop en aankoop van gefluoreerde broeikasgassen.

Naar boven

Relevante wetgeving

Europese wetgeving:

Een Europese verordening moet nageleefd worden in Vlaanderen.

Vlaamse wetgeving:

De erkenning van opleidingscentra brandbeveiligingsapparatuur gebeurt volgens het VLAREL:

Naar boven

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)