Informatie voor erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen

 

Verplichtingen

Algemene en bijzondere gebruikseisen

Wie erkend is als milieudeskundige in de discpline geluid en trillingen moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebruikseisen (=verplichtingen) die gelden voor alle categorieën van erkenningen, en  bijzondere gebruikseisen die enkel gelden voor de erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen.

top

Bijscholing

De erkende milieudeskundige in de discpline geluid en trillingen moet jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur volgen over de recentste ontwikkelingen en wetgeving in de deeldomeinen van de discipline geluid en trillingen waarvoor hij erkend is (geluid en/of trillingen). De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel en een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit. Als bijscholing gelden:

 • studiedagen, seminaries en lezingen
 • e-learning, onder de voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket volledig heeft gevolgd, hoeveel tijd eraan besteed werd en wat de inhoud van het pakket was. De organisatore van de opleiding moet aan de cursist de nodige garanties geven om deze aantoonbaarheid te garanderen.
 • het deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over de discipline en de wetgeving rond de discipline centraal staat. Het gaat hier bijvoorbeeld om vaktechnische werkgroepen ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van de discipline komen in aanmerking. Per jaar kan maximaal twee uur in aanmerking komen.

De deskundige moet het volgen van een opleiding kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit.

In volgende gevallen kan een opleiding niet in aanmerking komen als bijscholing:

 • het volgen van de opleiding is niet of onvoldoende aangetoond:
  • er wordt geen geldig bewijs van aanwezigheid voorgelegd (inschrijvingsbevestigingen, foto’s, presentaties, uitnodigingen, facturen, … zijn geen bewijs van aanwezigheid)
  • de inhoud van de opleiding is onduidelijk
  • het aantal uren/programma van de opleiding is niet gekend
 • het betreft een interne opleiding. Interne opleidingen worden niet aanvaard als bijscholing omdat deze moeilijk controleerbaar/aantoonbaar zijn
 • het zelf doceren van opleidingen wordt  niet aanvaard omdat de bijscholing dient ter verruiming van de eigen kennis inzake de recentste ontwikkelingen en wetgeving
 • de opleidingen betroffen identieke onderwerpen. In dit geval wordt slechts één van deze opleidingen meegerekend
 • de opleiding had geen betrekking op de discipline geluid en trillingen

top

Retributie voor toezicht (periodiek)

Wie erkend is als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet jaarlijks een retributie betalen. Het gaat om de retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.

top

Kwaliteitshandboek

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet de norm ISO 17025 toepassen en over een kwaliteitshandboek beschikken, opgesteld conform de voorschriften van deze norm.

pdf bestandminimumcriteria_kwaliteitshandboek_g-t_20010924.pdf (50 kB)

top

Keuring geluidsniveaumeters

De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet (kunnen) beschikken over een meetruimte waar de keuring van geluidsniveaumeters kan gebeuren.

Wanneer hierom gevraagd wordt, moet de erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen het typedocument volledig ingevuld kunnen voorleggen aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten en de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning. 

top

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)