Informatie voor erkende laboratoria

 


Verplichtingen

Een erkend laboratorium moet voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen).

Zo moet een erkend laboratorium jaarlijks deelnemen aan de ringtesten en technische proeven die door de Vlaamse overheid worden georganiseerd. Deze testen laten toe om de kwaliteit van monsternemingen en analyses van laboratoria te controleren en de labo's bij te sturen waar nodig. Voor de organisatie van deze testen laat de Vlaamse overheid zich bijstaan door de VITO. Klik hier voor meer informatie over deze testen.

Een erkend labo moet het compendium toepassen. Een compendium bevat de methoden voor monsterneming, meting en analyse voor tal van parameters die ontwikkeld werden door de VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Hieronder een overzicht van de verschillende compendiums:

Een erkend labo moet de code van goede praktijk toepassen:

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en en 44 t.e.m. 53/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Naar boven


Relevante wetgeving

Naar boven

 

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)