Informatie voor erkende bedrijven brandbeveiligingsapparatuur

Verplichtingen

Een erkend bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan de verplichtingen (gebruikseisen) die terug te vinden zijn in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 53/8 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Zo moet een erkend bedrijf het installatiegebonden logboek  volledig en correct invullen. Een erkend bedrijf moet ervoor zorgen dat het erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur inschakelt om erkenningsplichtige werkzaamheden uit te voeren. Klik hier voor de lijst met erkende technici voor brandbeveiligingsapparatuur.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Naar boven

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Naar boven

Aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire brandbeveiligingsapparatuur of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze apparatuur mogen enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door gecertificeerde bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur. Een leverancier van gefluoreerde broeikasgassen kan vragen om uw certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur voor te leggen. 

Naar boven


Retributie

Er moet een retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur. Deze retributie is jaarlijks verschuldigd.

Naar boven


Relevante wetgeving

Europese wetgeving:

Een Europese verordening moet nageleefd worden in Vlaanderen.

Vlaamse wetgeving:

De erkenning van bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur gebeurt volgens het VLAREL:

Naar boven