Informatie voor een erkend technicus die betrokken is bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

 

Verplichtingen technicus

Eens erkend moet de technicus die betrokken is bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen zich houden aan een aantal gebruikseisen.

Algemene gebruikseisen

De erkende technicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen die gelden voor alle erkende personen, de zogenaamde algemene gebruikseisen.

Bijzondere gebruikseisen

Daarnaast gelden voor de technicus die betrokken is bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen enkele bijzondere gebruikseisen. Dit zijn verplichtingen die specifiek gelden voor deze technicus:

  • geldende milieuwetgeving respecteren tijdens de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen;
  • al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken;
  • al het nodige doen voor de recycling, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden;
  • op verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. de erkenning tonen
  • over een vertaling van zijn certificaat naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels als het certificaat in een andere taal dan in een van die talen werd afgegeven.

De afdeling kan de erkenning schorsen of opheffen als blijkt dat niet aan deze verplichtingen is voldaan.

top

Relevante regelgeving

De relevante verordeningen inzake klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten zijn de volgende:

 

top


Nuttige links

top