Informatie voor bevoegde deskundigen

Een bevoegd deskundige, als ingevoerd in hoofdstuk 5.6 en 5.17 van titel II van het VLAREM, voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen maar dan binnen één inrichting en beperkt tot de gevaarlijke vloeistoffen. Een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen voldoet aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden vermeld in artikel 9 van het VLAREL. Bij de aanvaarding van een bevoegd deskundige houdt de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten rekening met deze criteria die gelden voor de erkende milieudeskundigen.

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)