Informatie- en reflectieronde BRV (2015)

De informatie- en reflectieronde voor lokale partners, schepenen en GECORO’s leert dat het lokale niveau positief reageert op een nieuw ruimtelijk ontwikkelingsverhaal. Lokale actoren zijn bereid hierin mee te stappen, al dringen ze aan op heldere beleidsuitspraken en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Ze onderschrijven het belang van intergemeentelijke samenwerking om de grote uitdagingen van het BRV aan te gaan. Ze vragen ook voldoende aandacht voor de ontwikkeling van landelijke regio’s en dorpen.

 

Beschikbare documentatie:

Contacteer ons

Directie Gebiedsontwikkeling
02 553 11 89 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)