Indoorbox

Binnenlucht meten

indoorbox sensorboxHet Vlaams Departement Omgeving voert al sinds 2007 onderzoek uit naar de kwaliteit van de binnenlucht in o.a. woningen en scholen. Door de ontwikkeling van elektronische meetsensoren kan de kwaliteit van de binnenlucht beter opgevolgd worden. Ook maatregelen (beleid of advies) om het binnenmilieu te verbeteren kunnen met dit soort sensoren snel geëvalueerd worden. Daarom heeft het Departement Omgeving, samen met VITO, een sensorbox ontwikkeld om een aantal ongezonde stoffen continu te meten. De stoffen die de 'indoorbox' kan meten zijn:

 • Fijn stof (PM)
 • Koolstofdioxide (CO2)
 • Koolstofmonoxide (CO)
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Vluchtige organische stoffen TVOS
 • Temperatuur
 • Relatieve luchtvochtigheid

Deze stoffen zijn belangrijk omdat ze bij grote hoeveelheiden de binnenlucht ongezond kunnen maken.

Waarom meten?

CO2 verloopOnderzoek toont aan dat mensen gemiddeld 85% van de tijd binnen verblijven (woning, school, werk, sportclub, ...). Als er binnen ongezonde stoffen voorkomen, kan dat belangrijk zijn voor de gezondheid. Eerder onderzoek geeft aan dat ongezonde stoffen zich kunnen opstapelen in het binnenmilieu. De kwaliteit van de binnenlucht kan door heel wat zaken beïnvloed worden. Denk maak aan het gebruik van bouwmaterialen, klussen in huis, de bewoners zelf, de lucht die van buiten komt, mogelijkheid om verse lucht binnen te laten.

Eerder onderzoek

Sinds 2007 voert het Vlaams Departement Omgeving onderzoek uit naar de kwaliteit van de binnenlucht in woningen, scholen , tijdens verbouwingen  Uit die onderzoeken blijkt dat de binnenlucht in woningen niet altijd even goed is.

 • 2007 FLIES: Flanders Indoor Exposure Survey​ (woningen en scholen zonder ventilatiesysteem)
 • 2009 BiBa: Binnenlucht in Basisscholen (basisscholen zonder ventilatiesysteem)  ​
 • 2012 Clean Air Low Energy: Verkennend onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in duurzame gebouwen​ (energiezuinige woningen met ventilatiesysteem C of D)
 • 2015 Renovair: Verkennend onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit bij energie-efficiënte renovaties​ (woningen voor en na renovatie)
 • 2017: My healthy home: interventiestudie voor en na renovatie (resultaten begin 2020)​ (onderzoek in sociale woningbouw)

De indoorbox zal ingezet worden als onderzoeksinstrument van het Departement Omgeving. Elektronische sensoren hebben als voordeel dat ze gemakkelijk in gebruik zijn en onmiddellijk resultaat geven en dus toelaten veranderingen in het binnenmilieu snel op te merken.

Al het onderzoek naar binnenlucht en gezondheid kan je vinden op het Onderzoeksportaal van de Vlaamse overheid.

De indoorbox: technisch

Het meettoestel werd opgebouwd met volgende specificaties:

3 analoge outputsensoren om TVOS, CO and NO2 te meten
4 digitale outputsensoren om CO2, temperatuur en vochtigheid en PM te meten

Het toestel stuurt de meetgegevens door naar een centrale server, waar ze worden opgeslagen in een database. Deze data worden dan gecorrigeerd om ze bruikbaar te maken voor dataverwerking, analyse, en het opmaken van onderzoeksrapporten. 

Dataplatform werking

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid