Indeling reptielen in VLAREM en de positieve lijst

De reptielen die je in Vlaanderen vrij mag houden en/of verhandelen, staan op de zogenaamde positieve lijst. Reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden.

Indeling reptielen op positieve lijst

Eén van de criteria voor de opname van een reptiel op de positieve lijst reptielen is het feit dat ze geen gevaar vormen voor de mens. Alle reptielen op de positieve lijst  kan je dus indelen onder rubriek 9.2.2 van het VLAREM.

Als een reptiel niet vermeld staat op de positieve lijst, kan de houder zich toch nog in orde stellen.

Er zullen bijgevolg nog steeds reptielen kunnen gehouden worden die niet op de positieve lijst staan.

Indeling reptielen niet op de positieve lijst

De indeling van reptielen die niet op de positieve lijst staan indelen in de VLAREM-rubriek  9.2.1 (reptielen die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden) of rubriek 9.2.2 (alle overige reptielen) is in dat geval minder evident. Een reptiel kan namelijk  omwille van verschillende redenen niet op de positieve lijst staan. Dit heeft niet altijd te maken met een mogelijk gevaar voor de mens.

Er zijn lijsten opgesteld van reptielen (slangen, hagedissen, schildpadden) die een gevaar voor de mens betekenen.

Deze "gevaarlijke" reptielen moeten steeds ingedeeld worden onder rubriek 9.2.1.

Indeling reptielen niet op de positieve lijst of lijst met gevaarlijke reptielen

Voor de reptielen die niet op de positieve lijst staan en evenmin vermeld staan op de lijst met gevaarlijke reptielen, geldt een geval per geval benadering. Daarvoor contacteer je de afdeling GOP: gop.omgeving@vlaanderen.be

Contacteer ons

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten