Ik oefen een beroepsactiviteit uit die opgenomen is in bijlage IV van het DABM en vermoed dat er milieuschade dreigt/is. Wat zijn mijn plichten?

Als exploitant moet je de afdeling Handhaving zo spoedig mogelijk informeren als er milieuschade dreigt/is.

Dit moet via een meldingsformulier:

Je verdere verplichtingen hangen af van de situatie:

  • Er heeft zich nog geen milieuschade voorgedaan, maar er bestaat een onmiddellijke dreiging.
    • je moet als exploitant onmiddellijk de nodige preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen. Daarnaast kan het Departement Omgeving de exploitant verplichten preventieve maatregelen te nemen of kan zijzelf ambtshalve preventieve maatregelen nemen.
  • Er doet zich milieuschade voor
    • Je moet als exploitant de nodige herstelacties, zijnde inperkings- en herstelmaatregelen nemen. De procedure hiervoor vind je in het Milieuschadebesluit Om herstelmaatregelen vast te stellen, moet je een herstelplan opmaken en laten goedkeuren door het Departement Omgeving ter goedkeuring.
      Je kunt door het Departement Omgeving verplicht worden de nodige herstelacties te nemen. Maar het Departement Omgeving kan ook ambtshalve zelf herstelmaatregelen nemen. De kosten worden dan verhaald op de exploitant die de milieuschade heeft veroorzaakt. Het uitgangspunt bij milieuschade is namelijk het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Als exploitant met beroepsactiviteiten zoals vermeld in bijlage IV van het DABM kun je je beter verzekeren tegen milieuschadegevallen.