Ik heb als exploitant milieuschade veroorzaakt en ga niet akkoord met de opgelegde maatregelen. Wat zijn mijn rechten?

Het Departement Omgeving kan bij milieuschade inderdaad maatregelen opleggen aan de exploitant. Je kunt tegen die beslissing in beroep gaan bij de minister op het adres van de Juridische Dienst van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel. Het beroep is niet schorsend.