HORIZON+ (Zoniënwoud)

Periode 01.03.2014 - 01.03.2017
Periode 2 01.11.2017 - 01.11.2020
Periode 3 01.12.2021 - 01.12.2024
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren
Aanvrager Provincie Vlaams-Brabant
Subsidiebedrag 180.000, 300.000 en 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

De Provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest, het Regionaal Landschap Dijleland, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren willen met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid een krachtig antwoord geven op de uitdagingen van het gebied rond het Zoniënwoud. De voortzetting van het strategisch project wenst verder in te spelen op de uitdagingen rond het grote ruimtebeslag en de verhardingsgraad, de bevolkingsgroei, en een sterke natuurversnippering met tanende biodiversiteit.
Het vorige strategisch project is er in geslaagd om een dynamiek op gang te brengen met meerdere uitvoeringsprojecten als mooi resultaat. Samen met de lokale besturen en de verschillende partners werden coalities gesmeed om visie en doelstellingen in de praktijk te brengen. In de huidige periode zal het strategisch project een belangrijke schakel vormen binnen de uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse Wouden en inzetten op:
- Het beperken van het verdere ruimtebeslag en bijdragen aan de bouwshift. Hiervoor worden mogelijkheden nagegaan, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een regionaal gebiedsfonds;
- Het structureel aanvullen van de grondwatertafel om verdroging tegen te gaan door ontharden, buffering en infiltratie;
- Het verdubbelen van de boomdekking van de regio en op die manier bijdragen aan de ambitie van de Vlaamse Overheid om 1 miljoen bomen te planten in de provincie Vlaams-Brabant;
- Het versterken van het productief landschap via concrete projecten voor verbindende natuurinclusieve korte-keten initiatieven in het versnipperd landbouwgebied;
- De verdere uitbouw van regionale poorten tot het Zoniënwoud gekoppeld aan sterke ondernemende dorpskernen.
Op deze wijze willen de partners de transitie verder zetten naar een veerkrachtig, robuust en samenhangend openruimtenetwerk. De subsidie als strategisch project maakt een professionele gebiedsgerichte coördinatie verder mogelijk in de komende drie jaar.

Meer informatie

http://www.zonienwoud.be/

Documenten:

Eerste subsidieperiode

Tweede subsidieperiode

eindrapport

Coördinator:
Jo Decoster
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst ruimtelijke planning
Provincieplein 1
3010 LEUVEN
tel: +32 16 26 75 07
gsm: +32 474 377 152
Mail: Klik hier