Hoogbuul

Waar: Olen

Wat: Herstructurering op bestemd industrieterrein

Ha: 9

Ligging:

23_Hoogbuul.png

Doelstellingen:

Optimaliseren van het versnipperd ruimtegebruik

Watergebondenheid stimuleren 

Stand van zaken:

  • IOK zal zich beraden over mogelijke acties
  • Eigenaars nemen initiatief