Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten.
 Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vindt u op de website van het omgevingsloket.

GRUP Rond Ronse

De inspraakperiode loopt van 12 januari 2021 tot en met 12 maart 2021.  

GRUP Nelissen Steenfabrieken NV

De inspraakperiode loopt van 24 november 2020 tot en met 22 januari 2021.  

Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 over de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 met bijhorend ontwerp van plan-MER

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas bevatten maatregelen en...