Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten.
 Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vindt u op de website van het omgevingsloket.

Publieke consultatie ontwerpteksten wijzigingsbesluit VLAREM III: omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie

Er staat opnieuw een ontwerpbesluit tot wijziging van VLAREM III op stapel. Dit om de BBT-conclusies van de BREF Food, Drink and Milk om te zetten.

Publieke inspraak over het project voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Engeland (Sizewell C-project)

In het Verenigd Koninkrijk loopt een openbaar onderzoek over het Sizewell C-project in Suffolk.

Openbaar onderzoek van 27/07/2020 t/m 11/09/2020 over het Complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (ECA)

Bevoegde overheid: Havenbedrijf Antwerpen (trekker), Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maatschappij Linkerscheldeoever

GRUP Zolder - Lummen Zuid

GRUP Zolder - Lummen Zuid

GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

GRUP Ombouw N42 tot Primaire weg: Wegvak Wetteren - Oombergen

GRUP Rond Ronse

GRUP Rond Ronse