Hoe werken we aan voedselroutines en waarom zijn ze belangrijk?

De doelstelling van de Green Deal Eiwitshift op ons bord is om het consumptiegedrag, het eetgedrag rond eiwitten aan te passen. De consument nemen we dan ook als uitgangspunt. Welke praktijken zijn relevant om te veranderen? Hoe gaan we op een systematische en diepgaande manier om met deze uitdaging? We schuiven het werk rond voedselroutines naar voor als centrale as waar we acties rond formuleren. Zo verzekeren we dat wat we ondernemen, ook effectief een impact kan hebben.
De aanpak rond voedselroutines is een systematische manier om eetgewoontes te analyseren en gericht aan te pakken. Door de routines van naderbij te bekijken en op te splitsen in verschillende stappen, kunnen we de specifieke rol van de partners beter definiëren. Voedselroutines worden beschouwd als sociaal-culturele routines.

 voedselroutinesFiguur: Schematische weergave voedselroutine met de verschillende bouwblokken (naar PBL 2020 )

Inhoudelijke elementen

•    Eiwitcultuur: de praktische en symbolische, cultureel bepaalde redenen waarom mensen bepaalde routines uitvoeren op de wijze waarop ze dit doen. Hieronder valt de motivatie om een routine uit te voeren (bijvoorbeeld ‘zelf koken is een manier om een verse, budgetvriendelijke maaltijd op tafel te zetten en om goed voor je gezin te zorgen’); en de betekenis van bepaalde voedselproducten en hun eigenschappen in de routine (bijvoorbeeld ‘een gezonde maaltijd bevat veel en liefst verse groente’);
•    Voedselvaardigheden: de kennis en kunde die nodig is om een bepaald routine goed uit te voeren. Hieronder vallen voedselvaardigheden (bijvoorbeeld kookvaardigheden), alsook kennis van wat er van je verwacht wordt in bepaalde situaties (bijvoorbeeld hoe voldoe je aan de wensen en verwachtingen van anderen die mee-eten?);
•    Gezond, kwalitatief & veilig aanbod: fysieke aspecten, zoals de voedselomgeving (het fysieke aanbod van voedsel, oftewel waar komen mensen welke voedselproducten tegen, en tegen welke prijs) en zaken als voedselproducten en kookmaterialen (zoals keukenapparatuur en kookgerei).

Naast de consument zelf, spelen verschillende actoren in het brede voedselsysteem een belangrijke rol in deze routines. Ze geven de routines vorm en sturen ze door middel van hun communicatie en aanbod. Om een impact te kunnen hebben, hebben we dan ook verschillende partners nodig uit het brede voedselsysteem.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)