Hoe ventileren?

Nieuwbouw en grote verbouwingen

De EPB regelgeving legt minimumeisen op voor ventilatie bij nieuwbouw en grote verbouwingen:

  • een ventilatiesysteem moet per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte 3,6 m³ lucht kunnen  toe- en afvoeren.

Daarom moet elke woning uitgerust zijn met:

  • In droge ruimtes: natuurlijke of mechanische toevoer via vensters of buitenmuren.
  • In de tussenruimten: roosters in binnendeuren of –muren of openingen onder binnendeuren (je moet er een potlood onder kunnen schuiven)
  • In natte ruimtes: een verticaal natuurlijke of mechanische afvoer.
  • In het stooklokaal: een boven – en onderventilatie met openingen diagonaal tegenover elkaar

Richtlijn:

  • De lucht in een ruimte moet minimum één keer per uur vervangen worden door verse lucht.

Meer informatie

Renovatie & kleine verbouwingen

Isoleren

Isoleren betekent dat u uw woning meer luchtdicht gaat maken om warmteverlies te vermijden. Maar u sluit zo ook natuurlijke luchtopeningen af.
Voorzie daarom bij isolatiewerken altijd ventilatie. Een systeem met een natuurlijke toevoer (systeem A of C) is het makkelijkst te integreren in een bestaande woning.

Vervangen van ramen en vensters

Als u nieuwe ramen plaatst in ruimtes waar buitenlucht moet toegevoerd worden (de “droge ruimten”), dan moet u ook regelbare toevoeropeningen in muren of vensters plaatsen of mechanische aanvoer voorzien. Als u enkel de ramen vervangt, zonder vergunning voor andere aanpassingen, dan hoeft dit niet.

Meer informatie

Woningen zonder ventilatiesysteem

Basisventilatie is noodzakelijk.

  • Zet de ramen op een kier met een raamstopper, in kipstand of doe een klapvenstertje open indien mogelijk.
  • Vervang vaste ramen, als het kan, door opengaande ramen met een ventilatierooster.
  • Plaats een ventilatierooster in de buitenmuur of boven het venster

De hoeveelheid ventilatielucht hangt dan af van de weersomstandigheden. Tijdens koud of winderig weer is een kleine kier vaak voldoende.

Een venster een paar uur wijd open zetten is onvoldoende. Ramen die voortdurend op een kier staan zorgen wel voor warmteverlies.

Daarom kan u beter investeren in nieuwe ramen of vensters met een ventilatierooster, of een ventilatierooster in de buitenmuur of boven het venster plaatsen.

Meer informatie

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid