Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?

De manier om een stookolietank definitief buiten gebruik te stellen, is afhankelijk van het volume van de tank.

Inhoud minder dan 5.000 kg

De tank moet leeggemaakt worden. Als de tank in de grond is ingegraven is, moet ze bovendien verwijderd worden. Als de tank niet verwijderd  kan worden, moet ze - in overleg met een erkende technicus - opgevuld worden met zand, schuim of ander inert materiaal. De verwijdering of opvulling moet uiterlijk op de datum van de eerstvolgende reglementaire periodieke controle gebeuren.

De erkende technicus stelt sinds 1 maart 2009 bij de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank een certificaat op waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. 

Het certificaat vermeldt onder meer zijn naam en erkenningsnummer.

Stookolietank met een inhoud van 5.000 kg of meer

Een ondergrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg gasolie of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling (al dan niet omwille van lekken) leeggemaakt én gereinigd worden en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd worden of bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkend technicus of milieudeskundige, geledigd, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal.

Een bovengrondse stookolietank voor de opslag van 5000 kg gasolie of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling (al dan niet omwille van lekken) leeggemaakt én gereinigd worden en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd worden of bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkend technicus of milieudeskundige, geledigd en gereinigd worden.

Vanaf 1 juni 2015 stelt de erkende technicus of deskundige een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

In alle gevallen moeten de nodige maatregelen genomen worden rond explosiebeveiliging en voorkoming van milieuverontreiniging (bodem- en grondwater).

Om de tank zelf te verwijderen moeten de eigenaars volgens het VLAREM geen erkende firma inschakelen.

Voor een lijst van firma's die de tankcleaning kunnen uitvoeren kan men terecht op de website van Informazout, zie lijst 'Tankprobleemoplossers'. Een andere mogelijkheid is te zoeken op www.goudengids.be onder de categorie 'Tankreiniging'.

Voor informatie over de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval kun je terecht bij de OVAM 

De verwarmingswegwijzer

Beantwoord de vragen en ontdek zelf wat je moet doen om in orde te zijn met je stookinstallatie, stookolietank...

Ga naar de verwarmingswegwijzer

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)