Hoe organiseer je een activiteit over duurzaamheid voor 15-17 jarigen?

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Leren voor duurzame ontwikkeling vindt op vele manieren plaats en op vele plekken. Ook binnen de natuur- en milieueducatieve activiteiten krijg je de kans om anderen te leren hoe zij zorg kunnen dragen voor de omgeving hier en elders, nu en in de toekomst. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) komt immers niet in de plaats van, maar is een ‘kompas’ voor andere educaties zoals gezondheidseducatie, natuur- en milieueducatie, mondiale vorming,…
Je maakt kennis met nieuwe methodieken, praktijkvoorbeelden, inhoud en materialen die een aanzet zijn om aan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te doen. Deze bagage zet je verder op weg om na te denken over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en hoe het te integreren in je werkomgeving.

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling gebeurt op vele manieren en op vele plekken. Ook Natuur- en Milieueducatie biedt de kans om te leren denken over en werken aan een leefbare wereld hier en elders, nu en in de toekomst.

Doelgroep

 • Leerkrachten secundair onderwijs (4de, 5de en 6de jaar), hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
 • NME-werkers
 • Educatoren
 • Andere geïnteresseerden.

Programma

 • Wat is EDO? Welke zijn de EDO-principes?
 • Hoe integreer je EDO in een milieu-educatieve activiteit voor jongeren vanaf 15 jaar?
 • Voorstelling praktijkvoorbeeld: ‘Een grens voorbij’ - Welke planeet willen we nalaten aan onze kleinkinderen? Zee zonder vis, bodem met gif, lucht vol stof … of gaan we voor een duurzame wereld?
  • Door voorwerpen met elkaar te associëren krijg je inzicht in de milieu- en gezondheidsproblematiek van dagelijkse onderwerpen zoals roken, gsm’s, hormoonverstoorders en afval en bespreek je duurzame alternatieven.
  • Het jengaspel behandelt het thema biodiversiteit. Je verneemt meer over het belang van biodiversiteit, planten, dieren en ecosystemen die onder druk staan en de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Deze methodiek geeft inzicht in de onvoorspelbaarheid van complexe systemen.
  • Via een stellingenspel leer je kritisch reflecteren over duurzaamheidskwesties.
 • Terugkoppeling EDO-principes.

Praktisch

Duur: halve dag

Contacteer ons

De Helix
054 31 79 50 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 u.)
grens voorbijmail