Hoe omgaan met conflicten?

Eric Lancksweerdt van de faculteit rechten van de universiteit Hasselt geeft inzicht in de voordelen van alternatieve conflictoplossing (ADR). In zijn presentatie op een studienamiddag definieert hij ADR als alle vormen van conflictoplossing waarbij de rechter niet beslist. We merken dat vandaag de dag veel grote en kleine projecten vastlopen, ofwel in het planproces zelf ofwel door een juridische procedure achteraf. In een goed planproces probeer je via conflictpreventie te anticiperen op potentiële conflicten en hierover pro-actief afspraken te maken. Wanneer een conflict zich toch voordoet, is het van belang dieper te kijken naar de oorzaak. Dit kan te maken hebben met belangen, met emoties, met aannames, met zaken uit het verleden, met persoonlijkheden en attitudes of onderlinge relaties. ADR kenmerkt zich door een vrijwillige aanpak waarbij de partijen zeggenschap houden over de oplossing. Dit kan gaan van overleg vroeg in het proces tot bemiddeling waar via een methodische aanpak een onpartijdige derde de partijen samenbrengt. Sowieso is het essentieel om in het proces bemiddelingsgericht te werken:

  • respectvol met mekaar omgaan
  • voor- én tegenstanders op een correcte en open manier betrekken
  • op een oplossingsgerichte manier omgaan met verschillen
  • verbindend werken tussen verschillende groepen om op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen.

In de presentatie (291 kB)leest u er meer over.

 

bemiddeling v.5.jpg