Hoe is het binnenmilieu op het werk gereglementeerd?

Elke werkgever moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn.

Wanneer de interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen, kan de werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Werkgevers moeten waken over de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. De bescherming van het welzijn op het werk is echter een federale bevoegdheid, en geen Vlaamse bevoegdheid. 

Voor meer informatie over de preventieregels voor bedrijven/werkgevers neemt u best contact op met:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg - Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Tel: 02 233 45 11
Fax: 02 233 42 31
www.werk.belgie.be
tww@werk.belgie.be