Hoe integreer je systeemdenken in je praktijk?

Inhoud

Leren voor duurzame ontwikkeling vindt op vele manieren plaats en op vele plekken. Ook binnen de natuur- en milieueducatieve activiteiten krijg je de kans om anderen te leren hoe zij zorg kunnen dragen voor de omgeving hier en elders, nu en in de toekomst. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) komt immers niet in de plaats van, maar is een ‘kompas’ voor andere educaties zoals gezondheidseducatie, natuur- en milieueducatie, mondiale vorming,…
Je maakt kennis met nieuwe methodieken, praktijkvoorbeelden, inhoud en materialen die een aanzet zijn om aan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te doen. Deze bagage zet je verder op weg om na te denken over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en hoe het te integreren in je werkomgeving.

We leven in een complexe wereld. Tal van factoren hebben een invloed op onze samenleving. Toch worden duurzaamheidsvraagstukken dikwijls vanuit één perspectief bekeken: de biodiversiteitsafname vanuit ecologisch perspectief, het armoedeprobleem vanuit het sociologische en de grondstoffenvoorraden vanuit economisch perspectief. Nochtans kunnen we bij het zoeken naar duurzame oplossingen beter met al de verschillende factoren en mogelijke verbanden rekening houden en kijken naar verschillende systemen die elkaar beïnvloeden. Omdat het denken in systemen zo’n belangrijk en handig hulpmiddel is, speelt het een belangrijke rol binnen Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Doelgroep

  • Vormingswerkers
  • Docenten lerarenopleiding, leerkrachten
  • NME-werkers
  • Andere geïnteresseerden

Programma

Deze sessie geeft een inleiding in de theorie en de praktijk van het systeemdenken.

  • Wat is denken in systemen?
  • Hoe doe je aan systeemdenken en welke hulpmiddelen kan je gebruiken?
  • Voorbeelden van systeemdenken bij dagelijkse problemen en duurzaamheidsvraagstukken.
  • Voorstelling van activiteiten waarin systeemdenken geïntegreerd is.
  • Door enkele gezamenlijke oefeningen kan je ervaren dat systeemdenken niet noodzakelijk antwoorden geeft, maar je in staat stelt steeds gerichtere vragen te stellen. Deze oefeningen in systeemdenken helpen om complexe vraagstukken beter te begrijpen en doordachte keuzes te maken.
  • Hoe kan systeemdenken een plek krijgen in je eigen praktijk?

Praktisch

Duur: halve dag

 

Contacteer ons

Micheline Vanderstricht
De Helix
De Helix
Hoogvorst 2
9506 Geraardsbergen (Grimminge)
België