Hoe integreer je omgaan met waarden en emoties in je praktijk?

Inhoud

Leren voor duurzame ontwikkeling vindt op vele manieren plaats en op vele plekken. Ook binnen de natuur- en milieueducatieve activiteiten krijg je de kans om anderen te leren hoe zij zorg kunnen dragen voor de omgeving hier en elders, nu en in de toekomst. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) komt immers niet in de plaats van, maar is een ‘kompas’ voor andere educaties zoals gezondheidseducatie, natuur- en milieueducatie, mondiale vorming,…
Je maakt kennis met nieuwe methodieken, praktijkvoorbeelden, inhoud en materialen die een aanzet zijn om aan Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te doen. Deze bagage zet je verder op weg om na te denken over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en hoe het te integreren in je werkomgeving

We leven in een complexe en dynamische wereld. We worden uitgedaagd om keuzes te maken, soms ook in onzekere situaties. Dan is het belangrijk om voor ogen te houden in welke samenleving we wensen te leven. Veel hangt af van wat we belangrijk vinden en weten te waarderen. Onze keuzes worden bepaald door onze waarden. Conflicterende waarden roepen hevige emoties op en zijn dikwijls de drijfveer tot actie. Hoe gaan we hiermee om, binnen Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling?

Doelgroep

  • Docenten lerarenopleiding, leerkrachten
  • Vormingswerkers
  • NME-werkers
  • Andere geïnteresseerden

Programma

  • Theoretische blik: hoe omgaan met waarden?
  • Discussie over het belang van waarden binnen NME en EDO.
  • Brede waaier aan methodieken om waarden te verhelderen, te ontwikkelen en te communiceren.
  • Hoe kunnen waarden en emoties een plek krijgen in je eigen praktijk?

Praktisch

Duur: halve dag

 

duurzame ontwikkeling - waarden en emoties