Hoe het NTMB-certificaat behalen

Welke instellingen certificeren?

Een producent of leverancier die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wil behalen, neemt contact op met één van de geaccrediteerde certificatie-instellingen. De certificatie-instelling evalueert het dossier van de producent/leverancier, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. Het NTMB-certificaat is 3 jaar geldig  en laat het bedrijf toe het certificatie-logo van het NTMB-zorgsysteem te gebruiken.

De Belgische Accreditatie-instelling BELAC heeft het NTMB-zorgsysteem onder accreditatie genomen. Dit betekent dat geïnteresseerde certificatie-instellingen hun aanvraag kunnen indienen bij BELAC voor accreditatie voor het certificatieschema van het NTMB-zorgsysteem.

Momenteel hebben 2 certificatie-instellingen officieel de accreditatie voor het NTMB-zorgsysteem van Belac (de Belgische accreditatie-instelling) verkregen om de certificering uit te mogen voeren van NTMB-zorgsystemen van producenten en leveranciers:

De voorschriften van het NTMB-zorgsysteem

Een bewuste keuze voor kwaliteitszorg die past bij de productie en levering van levende en andere NTMB-materialen kan het vertrouwen in de NTMB-materialen opbouwen. Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in de Voorschriften_4.0_NTMB-zorgsysteem (6.16 MB), die zowel organisatorische aspecten als technische criteria voor de materialen behandelen. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier en de principes van duurzaam ondernemen.

Ter info: Vanaf 1 juli 2019 is versie 4.00 van de Voorschriften bindend.  De inhoudelijke wijzigingen t.o.v. versie 3.00 zijn aangegeven in het groen. Rechts op deze pagina kunt u de oude versies van dit document terugvinden.

Certificatiereglement

Het NTMB-certificaat is geen productcertificaat voor materialen maar een systeemcertificaat voor de organisatie van de producent of leverancier. De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het Certificatiereglement_4.0_NTMB-zorgsysteem (1.94 MB).

Ter info: Vanaf 1 juli 2019 is versie 4.00 van de Voorschriften bindend. De inhoudelijke wijzigingen t.o.v. versie 3.00 zijn aangegeven in het groen.  Rechts op deze pagina kunt u de oude versies van dit document terugvinden.

Standaardformulieren

De aanvrager mag voor zijn registraties in het kader van het NTMB-zorgsysteem gebruik maken van de beschikbare standaardformulieren: Procesbegeleidings documenten NTMB-zorgsysteem (496 kB)

De aanvrager is niet verplicht deze documenten te gebruiken omdat bij een audit naar de inhoud en niet naar de vorm wordt gekeken.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij