Hoe geraakt ons voedsel tot in de winkel?

THESISONDERWERP
Onderzoek naar de transportmethoden van onze voedingsmiddelen.
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

We horen vaak dat de milieu-impact van lokale producten veel kleiner is dan die van producten die ingevoerd worden, en dat we daarom dus lokaler moeten eten. Voor voedingsproducten die per trein, vrachtwagen of boot naar ons land getransporteerd worden, bepaalt het transport echter doorgaans slechts 3 tot 6 procent van de totale milieu-impact. Andere factoren, zoals de productiemethode, hebben een veel grotere impact. Enkel wanneer het voedsel getransporteerd wordt per vliegtuig is de milieu-impact van het transport erg groot. Het is daarom belangrijk om te weten via welke transportmethoden voedingsmiddelen aangevoerd worden, zodat we de consument correcte informatie kunnen geven.
De taak van de student is te onderzoeken hoe verse voeding tot in Vlaanderen komt. Bij uitbreiding kan ook gekeken worden welke producten die in België of Vlaanderen geteeld worden naar het buitenland gebracht worden voor ver- of bewerking, alvorens terug ingevoerd te worden voor verkoop. Daarnaast is het ook de bedoeling om na te gaan of er seizoensgebonden variaties zijn in dit transport.

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

De student maakt een overzicht van de belangrijkste (verse) voedingsproducten die in Vlaanderen/België verkocht worden. Vervolgens wordt nagegaan (door middel van bronnenanalyse en interviews met bijv. veilingen, supermarktketens, importeurs) op welke manier (welke transportmethode) deze producten ons land binnenkomen. Op die manier brengt de student de milieu-impact van het transport voor ieder product in kaart.
In een eventuele uitbreiding van het onderzoek kan er ook gekeken worden of lokaal geproduceerd voedsel uitgevoerd wordt naar het buitenland om verwerkt of bewerkt te worden. Ook voor deze producten kan dezelfde analyse van transportmethoden gebeuren.

Verwachte resultaten

Overzicht van transportmethode voor (verse) voedingproducten in onze rekken. Over welke producten gaat het? Hoeveel van deze producten? Vanwaar komen ze? Is er sprake van seizoensinvloed? In samenspraak met de begeleider wordt een lijst van producten afgebakend. Daarnaast kunnen studenten mee nadenken over aanbevelingen van onze overheid voor de consument wat betreft duurzame voedselconsumptie.

Locatie

Analyse van de resultaten kan thuis gebeuren, maar voor het verzamelen van gegevens moet de student op plaatsbezoek gaan bij supermarktketens, importeurs, veilingen …

Naam en contactgegevens van de begeleider

Kristof Rubens - kristof.rubens@vlaanderen.be - 0492 15 04 51

Periode

Academiejaar '21-'22 met uitbreiding mogelijk

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Bachelor of Master

Opleiding (gevolgde richting)

Geschikt voor bijvoorbeeld bachelor biotechniek, voedingstechnologie, landbouweconomie, mobiliteitswetenschappen ...

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Affiniteit met duurzame voedselconsumptie.

Type rijbewijs gevraagd

B

Vereiste talenkennis

Nederlands, Engels, Frans

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in het kader van dataverzameling en overleg worden vergoed.

Overige

Er is ruimte voor twee studenten, maar zij moeten dan wel goed samenwerken om de taken te verdelen. Toevoegen van een tweede student kan bv. een meerwaarde geven voor de breedte en diepgang van het onderzoek (bv. analyse van lokaal geproduceerde voedingsproducten die in het buitenland verwerkt worden).