Hoe gebruik je natuurbeelden in een natuureducatieve activiteit?

Inhoud 

Over wat natuur is, bestaan verschillende opvattingen. Het natuurbeeld van iedereen is verschillend. In deze sessie willen we verschillende natuurbeelden herkennen en erkennen. Zo krijg je een ruimer beeld van de diverse natuurbeelden. Als begeleider van een natuuractiviteit probeer je rekening te houden met de verschillende natuurbeelden van de deelnemers. Deze vorming zal je helpen om je activiteiten beter af te stemmen op je doelgroep om zo de betrokkenheid te maximaliseren.

Doelgroep

  • Natuurgidsen
  • Domeinwachters en boswachters
  • Vormingswerkers
  • NME-werkers
  • Andere geïnteresseerden

Programma

  • Wat is een natuurbeeld?
  • Voorstelling van diverse natuurbeelden. 
  • Welk natuurbeeld spreekt mensen het meeste/minste aan?
  • Hoe kunnen deze natuurbeelden je helpen bij het ontwikkelen van een natuuractiviteit?

Praktisch

Duur: halve dag

Natuurbeelden