Historiek ENA

Het ENA is ontstaan uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Want het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wijst op het belang van de omgeving van het Albertkanaal als een ruimtelijk samenhangend netwerk en het belang om de inspanningen over de hele lengte van het Albertkanaal te coördineren vanop gewestelijk niveau. Tussen 2001 en 2003 boog een studieconsortium, bestaande uit Iris Consulting, Buck Consultants International en WES Onderzoek&Advies, zich over deze materie. Deze studie was een echte evenwichtsoefening tussen de betrokken actoren en resulteerde in een voorstel voor concrete actiepunten.

In 2004 aanvaardde de Vlaamse regering de studie als basis voor de ruimtelijke afwegingen langs het Albertkanaal. Hiermee gaf ze het startsein voor de oprichting van het Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal en zette ze het licht op groen voor de uitvoering van een aantal concrete acties.

Op 20 juli 2006 gaf de Vlaamse Regering de opdracht om de studies voor het Ruimtelijk Veiligheidsrapport en het plan-MER voor het volledige netwerk op te starten. Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport werd in 2007 reeds afgerond.

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het ENA

Meer info: